Event Date
9th Jun to 11th Jun 2023

  Class: 194 Suffolk - Shearling Ram

  1st - 70 - Mr Matt Legge
  2nd - 485 - Miss Christina Russo
  3rd - 223 - Miss Diana Lindon
  4th - 484 - Miss Christina Russo
  5th - 224 - Miss Diana Lindon
  6th - 198 - Mr Allan King

  Class: 195 Suffolk - Ram Lamb

  1st - 158 - Mr And Mrs Kevin Hasemore
  2nd - 252 - Mrs Debbie Cullum
  3rd - 226 - Miss Diana Lindon
  4th - 225 - Miss Diana Lindon
  5th - 71 - Mr Matt Legge
  6th - 199 - Mr Allan King

  Class: 196 Suffolk - Ram Lamb untrimmed

  1st - 228 - Miss Diana Lindon
  2nd - 227 - Miss Diana Lindon
  3rd - 72 - Mr Matt Legge

  Class: 197 Suffolk - Shearling Ewe

  1st - 229 - Miss Diana Lindon
  2nd - 230 - Miss Diana Lindon
  3rd - 73 - Mr Matt Legge
  4th - 254 - Mrs Debbie Cullum
  5th - 487 - Miss Christina Russo
  6th - 486 - Miss Christina Russo

  Class: 198 Suffolk - Ewe Lamb

  1st - 231 - Miss Diana Lindon
  2nd - 74 - Mr Matt Legge
  3rd - 232 - Miss Diana Lindon
  4th - 255 - Mrs Debbie Cullum
  5th - 164 - Mr And Mrs Kevin Hasemore

  Class: 199 Suffolk - Ewe Lamb untrimmed

  1st - 234 - Miss Diana Lindon
  2nd - 233 - Miss Diana Lindon
  3rd - 256 - Mrs Debbie Cullum
  4th - 75 - Mr Matt Legge

  Class: 200 Suffolk - Championship - Grahame Gorringe Challenge Cup

  Champion - 234 - Miss Diana Lindon
  Reserve Champion - 229 - Miss Diana Lindon

  Class: 200 Suffolk - Championship - Grahame Gorringe Challenge Cup

  No Results Entered

  Class: 208 Lleyn - Aged Ram

  1st - 237 - Mr Derek Bond
  2nd - 286 - Mr Michael Miller
  3rd - 238 - Mr Derek Bond

  Class: 209 Lleyn - Shearling Ram

  1st - 239 - Mr Derek Bond
  2nd - 240 - Mr Derek Bond
  3rd - 287 - Mr Michael Miller
  4th - 275 - Messrs At & Cm West
  5th - 274 - Messrs At & Cm West
  6th - 288 - Mr Michael Miller